Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Afton’ Category

O sanningssökare!

O sanningssökare! Om du önskar att Gud skall öppna ditt öga, måste du bönfalla Gud, be till och samtala med Honom vid midnatt och säga:

O Herre, jag har vänt mitt anlete mot Din enhets rike och är nedsänkt i Din barmhärtighets hav. O Herre, upplys min syn med åsynen av Dina ljus i denna mörka natt och gör mig lycklig med Din kärleks vin i denna underbara tid. O Herre, låt mig höra Din kallelse och öppna för mina ögon dörrarna till Din himmel, så att jag må se ljuset från Din härlighet och dras till Din skönhet. Sannerligen, Du är Givaren, den Givmilde, den Barmhärtige, den Förlåtande.  – ‘Abdu’l-Bahá

Annonser

Read Full Post »

Hur kan jag välja sömnen, o min Gud …

Hur kan jag välja sömnen, o min Gud, när de längtandes ögon vakar, emedan de är skilda från Dig, och hur kan jag gå till vila medan Dina älskades själar pinas svårt i sin avlägsenhet från Din närvaro? Jag har anförtrott, o min Gud, min ande och hela min varelse i Din makts högra hand och i Ditt beskydd, och jag lägger mitt huvud på min kunnde genom Din kraft och lyfter det upp i enlighet med Din vilja och Ditt behag. Du är i sanning Beskyddaren, Bevararen, den Allsmäktige, den Mäktigaste. Vid din makt! Vare sig jag sover eller vakar, ber jag icke om något annat än det Du önskar. Jag är Din tjänare och i Dina händer. Hjälp mig i Din nåd att göra det som skall sprida väldoften av Ditt behag. Detta är i sanning mitt hopp och hoppet hos dem som åtnjuter Din närhet. Prisad vare Du, o världanas Herre.

– Bahá’u’lláh

Read Full Post »