Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Bortgångna’ Category

O min Gud! O Du, syndernas förlåtare, gåvornas givare, bedrövelsens förjagare! Sannerligen, jag bönfaller Dig att ge syndernas förlåtelse till dem, som lagt av den jordiska klädnaden och inträtt i den andliga världen. O min Herre! Rena dem från synd, skingra deras sorg och omvandla deras mörker till ljus. Låt dem få inträda i lyckans trädgård, rentvå dem med det renaste av vatten och låt dem få skåda Din prakt på det högsta berget. – ‘Abdu’l-Bahá

Annonser

Read Full Post »

Ära vare Dig, o Herre, min Gud!

Ära vare Dig, o Herre, min Gud! Förödmjuka ej honom, som Du har upplyft i kraft av Din eviga överhöghet, och sänd inte långt bort från Dig honom, som Du har låtit inträda i Din evighets tabernakel. Vill Du, om min Gud, förskjuta honom, som Du har överskyggat med Ditt herravälde, och vill Du, o min Åstundande, vända bort från Dig honom, för vilket Du har varit en tillflykt? Kan du förringa honom, som Du har upphöjt, eller glömma honom, för vilken Du har gjort det möjligt att minnas Dig? Lovprisad, oändligt lovprisad vare Du! Du är Han, som i evighet har varit hela skapelsens Konung och dess Urkraft, och Du skall för evigt vara alla skapade tings Herre och deras Förordnare. Lovprisad vare Du, o min Gud! Om Du upphör att vara barmhärtig mot Dina tjänare, vem skall då visa barmhärtighet mot dem, och om Du vägrar att bistå Dina älskade, vem finns då som kan bistå dem? Lovprisad, oändligt lovprisad vare Du! Du är dyrkad i Din sanning och sannerligen, Dig tillber vi alla, och Du är uppenbarad i Din rättvisa och om Dig bär vi alla i sanning vittnesbörd. Du är i sanning älskad i Din nåd. Ingen Gud finns utom Du, Hjälpen i farans stund, den i sig själv Varande. – Bahá’u’lláh

 

Read Full Post »