Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Enighet’ Category

O min Gud! O min Gud! Förena Dina tjänares hjärtan och uppenbara för dem Ditt stora mål. Må de följa Dina bud och hålla fast vid Din lag. Hjälp dem, o Gud, i deras strävan och giv dem styrka att tjäna Dig. O Gud! Lämna dem ej åt sig själva utan led deras steg med Din kunskaps ljus och uppmuntra deras hjärtan med Din kärlek. Sannerligen, Du är deras Hjälpare och deras Herre! – Bahá’u’lláh

Read Full Post »

Ära vare Dig, o Gud, för Ditt uppenbarande av kärlek till mänskligheten! O Du, som är vårt liv och ljus, led Dina tjänare på Din väg och gör oss rika i Dig och fria från allt utom Dig. O Gud, undervisa oss om Din Enhet och giv oss förståelse av Din Enighet, så att vi må se ingen utom Dig. Du är den Barmhärtige och nådegåvans Givare! O Gud, skapa i Dina älskades hjärtan Din kärleks eld, att den må förtära tanken på allt utom Dig. Uppenbara för oss, o Gud, Din upphöjda evighet – att Du alltid har varit och alltid skall förbli och att ingen Gud finns utom Du. Sannerligen, i Din finner vi säkerhet och styrka. – Bahá’u’lláh

Read Full Post »