Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Föräldrar’ Category

O Herre! I denna allra ….

O Herre! I denna allra största religionsordning godtager Du att barn medlar å sina föräldrars vägnar. Det är en av de särskilda och oändliga gåvorna i denna religionsordning. Godtag därför, o Du gode Herre, denne Din tjänares begäran vid Din enhets tröskel och nedsänk hans fader i Din nåds ocean, eftersom denne son har stått upp för att tjäna Dig och alltid strävar efter att gå Din kärleks stig. I sanning, Du är Givaren, Förlåtaren, den Gode. – ‘Abdu’l-Bahá

Annonser

Read Full Post »