Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Förlåtelse’ Category

O Du förlåtande Herre!

O Du förlåtande Herre! Du är alla dessa Dina tjänares skydd. Du vet hemligheterna och är medveten om allt. Vi är alla hjälplösa och Du är den Mäktige, den Allsmäktige. Vi är alla syndare och Du är Förlåtaren av synder, den Barmhärtige, den Medlidsamme.

O Herre! Se icke till våra brister. Behandla oss efter Din nåd och givmildhet. Våra brister är många, men Din förlåtelses ocean är obegränsad. Vår svaghet är smärtsam, men bevisen på Din hjälp och Ditt bistånd är tydliga. Giv oss då trygghet och styrka. Gör det möjligt för oss att utföra sådant som är värdigt Din heliga tröskel. Upplys våra hjärtan, gör våra ögon klarsynta och våra öron uppmärksamma. Återuppliva de döda och hela de sjuka. Skänk rikedom åt de fattiga och låt dem som fruktar finna frid och trygghet. Godtag oss i Ditt rike och upplys oss med det vägledande ljuset. Du är den Starke och den Allsmäktige. Du är den Givmilde, Du är den Nådige, Du är den Gode.

‘Abdu’l-Bahá

Annonser

Read Full Post »

Lovat vare Ditt Namn, o min Gud …

Lovat vare Ditt Namn, o min Gud och alltings Gud, min härlighet och alltings härlighet, min längtan och alltings längtan, min styrka och alltings styrka, min Konung och alltings Konung, min Herre och alltings Herre, mitt mål och alltings mål, min drivkraft och alltings drivkraft!

Jag bönfaller Dig, att icke låta mig hållas tillbaka från Din kärleksfulla nåds ocean, ej heller fjärmas från Din närhets stränder.

Ingenting utom Du, om min Herre, gagnar mig och närhet till någon annan än Dig hjälper mig icke. Jag ber Dig vid Dina rikedomars överflöd, varigenom Du gjort Dig oberoende av allt utom Dig själv, att räkna mig till dem, som har vänt sina ansikten till Dig och stått upp för att tjäna Dig.

Förlåt då, om min Herre, Dina tjänare och Dina tjänarinnor. Du är, sannerligen, den evigt Förlåtande, den mest Medlidsamme.

Bahá’u’lláh

Read Full Post »