Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Hälsa’ Category

Prisad vare Du, o Herre, min Gud!

Prisad vare Du, o Herre, min Gud! Jag bönfaller Dig vid Ditt allra största Namn, genom vilket Du har uppväckt Dina tjänare och upprättat Dina städer, vid Dina mest framstående titlar och dina vördnadsvärda egenskaper, att bistå Ditt folk i att vända sig till Dina rikedomars mångfald och att rikta sina ansikten mot Din visdoms tabernakel. Bota de sjukdomar som från alla håll har angripit själarna och avskräckt dem från att rikta blicken mot paradiset, som ligger i skyddet av Ditt beskuggande Namn, som Du har förordnat att vara konung över alla namn för alla som är i himmelen och alla som är på jorden. Mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Namnens rike vilar i Dina händer. Det finns ingen Gud utom Du, den Mäktige, den Vise.

Jag är blott en ringa varelse, o min Herre, jag har klamrat mig fast vid Dina rikedomars mantelfåll. Jag är svårt sjuk, jag har hållit fast vid Din läkedoms band. Befria mig från de olyckor som har omgivit mig och rena mig fullständigt med Din nåds och barmhärtighets vatten och ikläd mig hälsans skrud genom Din förlåtelse och givmildhet. Fäst sedan mina ögon på Dig och befria mig från tillgivenhet till allt utom Dig. Bistå mig att göra det Du önskar och att uppfylla det som behagar Dig.

Du är sannerligen Herren över detta livet och det tillkommande. Du är i sanning den evigt Förlåtande, den mest Barmhärtige.

Bahá’u’lláh

Annonser

Read Full Post »

Ditt namn är min läkedom, o min Gud …

Ditt namn är min läkedom, o min Gud, och hågkomsten av Dig mitt botemedel. Närhet till Dig är mitt hopp och kärlek till Dig min ledsagare. Din barmhärtighet mot mig är min läkedom och min hjälp i såväl denna som den kommande världen. Du är i sanning den Allgivande, den Allvetande, den Allvise.

Bahá’u’lláh

Read Full Post »

O Gud, min Gud! Jag bönfaller Dig …

O Gud, min Gud! Jag bönfaller Dig vid Din helande krafts ocean och vid härligheten hos Din nåds Morgonstjärna och vid Ditt Namn, genom vilket Du betvingade Dina tjänare, och vid den genomträngande kraften i Ditt mest upphöjda Ord, och vid styrkan hos Din mest upphöjda penna och vid Din barmhärtighet, som föregått skapandet av alla som är i himmelen och på jorden, att rena mig med Din givmildhets vatten från varje bedrövelse och förvirring, från all svaghet och kraftlöshet.

Du ser, o min Herre, att Din tillbedjare väntar vid Din frikostighets port och att han, som satt sitt hopp till Dig, klamrat sig fast vid Din givmildhets band. Förneka honom ej, bönfaller jag Dig, det han söker från Din nåds ocean och Din kärleksfulla godhets Morgonstjärna.

Mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Det finns ingen Gud utom Du, den evigt Förlåtande, den Givmildaste.

Bahá’u’lláh

Read Full Post »