Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Gravida’ Category

Min Here, min Herre!

Min Herre, min Herre! Jag prisar Dig och tackar Dig för det, varmed Du har gynnat Din ödmjuka tjänarinna, Din slav som bönfaller Dig och tillbeder Dig, ty Du har i sanning väglett henne till Ditt uppenbara Konungarike och fått henne att höra Din upphöjda kallelse i tillvarons värld och att skåda Dina tecken, vilka bevisar uppenbarandet av Ditt segerrika härskande över alla ting. O min Herre, jag tillägnar Dig det som växer inom min livmoder. Så låt det då bli ett lovvärt barn i Ditt Konungarike och må det göra framsteg genom Din ynnest och frikostighet, och utvecklas och växa upp i Din fostrans hägn. Sannerligen, Du är den Nåderike! Sannerligen, Du är den stora Gåvans Herre! – ‘Abdu’l-Bahá

Annonser

Read Full Post »