Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Ungdom’ Category

O Herre! Upplys denna unga …

O Herre! Upplys denna unga människa och förläna denna ringa varelse Din ynnest.  Begåva henne med kunskap, bevilja henne förnyad kraft varje morgongryning och bevara henne i Ditt värnande beskydd så att hon må befrias från felsteg och ägna sig åt tjänandet av Din sak för att vägleda de vilsegångna, ledsaga de olyckliga, befria de fåfänga och väcka de försumliga, så att alla må välsignas med hågkomsten och lovprisandet av Dig, Du är den Mäktige och den Starke. – ‘Abdu’l-Bahá

Annonser

Read Full Post »