Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Morgon’ Category

Jag har stigit upp denna morgon genom Din nåd, o min Gud, och lämnat mitt hem i full förtröstan på Dig och överlämnat mig i Din vård. Sänd då ned från Din barmhärtighets himmel en välsignelse över mig från Din sida och gör mig i stånd att återvända hem i trygghet, liksom Du lät mig bege mig åstad under Ditt beskydd med mina tankar orubbligt fästade på Dig.

Det finns ingen Gud utom Du, den Ende, den Oförliknelige, den Allvetande, den Allvise.

Bahá’u’lláh

Read Full Post »

Jag har vaknat i Ditt beskydd …

Jag har vaknat i Ditt beskydd, o min Gud, och det tillkommer den som söker detta skydd att stanna i Din beskyddande helgedom och i Ditt värnande fäste. Upplys mitt inre liv, o min Herre, med strålglansen från Din uppenbarelses daggryning, liksom Du upplyst min yttre tillvaro med Din ynnest morgonljus.

Bahá’u’lláh

Read Full Post »